کوه بلند پرستاری ....

کوه بلند پرستاری ....

این روزها ذهنم شدیدا درگیر توهینهای بی شرمانه ی یک دلقک به حرمت یک ملت است و متاسفانه هر چه کنکاو می کنم این توهین و هتک حرمت در هیچ قاب طنز و جدی جای نمی گیرد .

ماه روشن به پارس سگی ولگرد آلوده نمی شود گر چه ماه بلند نورش را از همین سگ ولگرد هم باز نمی گیرد.
این روزها درگیر پیگیری این موضوع در سازمان نظام پرستاری هستیم و حتما تا نهایت امر پیش می رویم و اگر نشد که بشود حتما از طریقی دیگر آیینه عبرتی می سازیم تا بدانند که پرستاری شهر بی دفاع رم نیست ...

اما همکاران گرامی که این روزها با سیل ی ناامیدانه شان مواجهیم باید به این اتحاد و همدلی و همگرایی افتخار کنند و بدانند که پرستاری دریاییست که با یک آب دهان آلوده نمی شود . ما کوشیدیم بدون شانتاژ رسانه ای این مهم و مسئولیت را به انجام برسانیم ولی ....


این اشخاص مصداق شعر استاد فقید شاملوی بزرگند که می فرماید :

شغالی گر،

ماه بلند را دشنام گفت

پیرانشان مگر نجات از بیماری را

تجویزی این چنین فرموده بودند.

فرزانه در خیال خودی اما ،

آنکه به تندر پارس می کند.

گمان مدار که به قانون بوعلی حتی

جنون را نشانی از این آشکاره تر

به دست کرده باشند

محمود عمیدی-پرستار

1396/12/19

نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1396/12/20
0 }