فوتبال ، گل نخوردن ،پرستاری ،جام جهانی ...

فوتبال ، گل نخوردن ،پرستاری ،جام جهانی ...

در طول تاریخ اولین بار دو بار پشت سر هم به جام جهانی صعود کردیم و اولین بار راحت صعود کردیم و اولین تیم تاریخ جام جهانی هستیم که بدون گل خورده صعود کردیم و ...
امروزه فلسفه ی فوتبال تغییر کرده و تیمهای موفق تیمهایی نیستند که زیاد گل می زنند بلکه تیمهایی هستند که کم گل می خورند و شاهد این ادعا قهرمانی پرسپولیس و صعود ایران به جام جهانی است .
برای گل نخوردن بی شک باید تمام عوامل تیم در یک سیستم یک پارچه چیده شوند و همه کارشان را به خوبی و با راندمان مناسب انجام دهند ،این کار سیستمی در ابتدا با هدف گل نخوردن انجام می شود ،ولی می تواند منجر به گل زدن هم بشود گرچه تعداد گلهای زده اندک باشد اما همین فلسفه ، ضامن پیروزی است .
در این.کار تیمی و سیستمی لو دادن توپ. و اختلال ناخواسته در انجام وظیفه، با حمایت و فداکاری سایر اعضا جبران می شود و اکر اشتباهات یکی از اعضا زیاد باشد یا خسته شود یا تغییر تاکتیکی رخ دهد که کسی در آن تاکتیک کار آیی کمتری دارد ،تعویض می شود و ..
اینها گوشه ای از درسهایی است که از فوتبال می آموزیم ،بخصوص فوتبال سالهای اخیر تیم ملی که در جام جهانی منجر به خلق سگفتی مقابل آرژانتین می شود که اگر مهربانی داور نبود ایران پیروز میدان می بود ...
اما در زندگی هم همین مسایل با همین.کیفیت وجود دارد و من در سالهای اخیر در کارهای صنفی به راحتی این را با پوست و.گوشت و استخوانم لمس و درک کرده ام .
جلوگیری از گل زنی مهاجم یا بازیکن حریف امکانپذیر است ،اما هر گز نمی شود از گلزنی یار خودی جلوگیری کرد و ...
در چند سالی که فعالانه تر وارد کار حرفه ای و صنفی شده ام ،متاسفانه این.کل به خودی ها بسیار زیاد مشاهده می شود و. دفع خطر را سخت می نماید .
در یک سال و.نیمی که از تشکیل دوره ی چهارم نظام پرستاری می گذرد مرتب شاهد گل به خودی بوده و.هستیم.
تعدادی از افراد که برای تیم غیر صنف بازی میکنند دیگر یار خودی به حساب نمی آیند ولی کسانی که با هر عنوانی در انتخابات هیات مدیره ها و بخصوص شورای عالی کاندیدا شده و با هر عنوانی مستقل مستقل ،مستقل وابسته یا عدالتخواه رای کسب کرده اند اینک در جایکاهی برای مطالبه گری صنفی قرار گرفته اند و باید اصولا هماهنگ و همگام در راستای حفظ منافع گیرندگان خدمت و اعضایشان تلاش کنند ،چیزی که در پرستاری به یک آرزوی محال شبیه بوده است .
اما مهمتر از آن اعضای شورای عالی هستند که وظیفه ایشان سنگینتر است و هماهنگیشان مهمتر و.گل به خودیشان غیر قابل جبرانتر ..
افرادی که برای ورود به شورای عالی تیم سازی کردند و کوشبدند و.دو گانگی ایجاد کردند و.هنوز هم دنبال ایجاد این دو.گانگی و انتقال این انشقاق به بدنه ی پرستاری هستند و داعیه ی گرفتن جایگاههای بالای سازمان را داشته و دارند وقتی در جلسات شورای عالی مانند ادوار قبل، غیبتهای مکرر دارند در واقع به رای دهندگان خود خیانت می کنند .
وجود نظرات مختلف و.حتی مخالف کاملا عادی است اما وقتی پای برخی منافع شخصی به میان می آید ،عملکردها در واقع تبدیل به.گل به.خودی می شود مانند عدم.توجه به مصوبات شورای عالی که.خود عضو آن هستند و یا عدم.رعایت آیین نامه های مصوب همین شورا ،
این گل به خودیها ،در واقع حاشیه سازیهایی است که انرژی تیم را در دفع آن هدر داده و موجب کاهش بازدهی اقدامات می شود .
وقتی تیمی زیر بار حملات پی در پی حریف است ،عدم انجام وظایف توسط یک.بازیکن به خودی خود باعث اضمحلال انرژی تیم و فشار مضاعف بر بقیه می شود ، حالا حساب کنیم که این بازیکن جای دفع توپ می کوشد توپ را وارد دروازه ی خود هم بکند ؟؟؟
غضنفرهای پرستاری در وزارت بهداشت با ایجاد هجمه های مختلف بر پرستاری از طرفی و استفاده از اعوان و تکوان خود در داخل تیم از طرفی دیگر ،وذاز سویی با انتقال یک سویه و ناقص اطلاعات و نوشته ها و ارسالها به سردمداران نظام سلامت در تلاش برای حفظ موقعیت خود بوده ،از طرفی غضنفرهای نفوذی در ساختار تشکل صنفی پرستاری با استفاده از قدرت سیاسی حامیانشان در صدد تحکیم اهداف ایشان برای رسیدن به سمتی در سازمان نظام پرستاری و نیز دانشگاههای خود هستند .
متاسفانه مشکل اصلی در پرستاری تغییر منافع با تغییر پوزیشن است که مثلا منافع مترونها و.مدیران پرستاری و اساتید پرستاری و.پرستاران بالین مشترک.نیست ،و همین موجب تشتت و سوئ استفاده می شود .
صحبت به درازا کشید اما این روزها پرستاری نیز باید با فلسفه ی فوتبال که مهمترین کار تیمی است ،هم راستا شود و تلاش کند تمام غضنفرها را از حوالی خود دور کرده ، و تلاش کند گل نخورد .
می توان گفت این روزها فلسفه ی بهترین دفاع حمله است ،جایش را به فلسفه ی بهترین حمله دفاع است داده باشد تا ابتدا هارمونی و.هماهنکی در درون تیم شکل بگیرد و بعد به فکر گل زدن حتی در حد اقل میزانش باشیم .
با این فلسفه که در دوره ی اخیر توسط سازمان نظ
 
ام پرستاری نیز انجام می شود که شاید عامل اصلیش قدرت اجرایی تیم.مقابل نیز مزید بر علت باشد ، صعود به جام جهانی به هیچ وجه یک آرزوی محال نیست و می تواند حتی بدون.گل خورده اتفاق بیافتد .
من این پیروزی غرورانگیز را به تمام ملت ایران تبریک گفته ،از همکاران می خواهم درسهای برگرفته از فوتبال را در زندگی شخصی و حرفه ای و صنفی خویش نیز مد نظر داشته باشند ...

محمود.عمیدی - پرستار
22خرداد 96
نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1396/03/23
0 }