تضعیف پرستاری با دستورالعمل های خلق الساعه/ پشت پرده جریان خزنده

تضعیف پرستاری با دستورالعمل های خلق الساعه/ پشت پرده جریان خزنده

دبیرکل خانه پرستار، از ابلاغ دستورالعمل های خلق الساعه که منجر به تضعیف جایگاه مدیریت پرستاری در کشور می شود، به شدت انتقاد کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری پرستاران ایران به نقل از مهر ، محمد شریفی مقدم به دستورالعمل نحوه اداره بخش های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: ابلاغ این دستورالعمل در راستای دستورالعمل های خلق الساعه ای است که بدون پشتوانه کارشناسی و مشورت گرفتن از صاحبان اصلی فرایند و همچنین صاحب نظران این عرصه، صورت می گیرد.

وی افزود: از ظواهر امر پیداست که جریان تمامیت خواه جهت کسب منفعت بیشتر، می خواهد سطح سیطره خودش را در تمام سطوح بخش های بیمارستانی گسترش دهد و حالا می خواهد با استفاده از امکانات بیمارستان ها، به استثمار کادر درمانی و به ویژه نیروی پرستاری بپردازد که بزرگ ترین گروه در مراقبت از سلامت بیماران هستند.

شریفی مقدم با انتقاد از چنین دستورالعملی که به شدت جایگاه مدیریت پرستاری را تنزل داده و تضعیف می کند، گفت: پروژه تنزل جایگاه مدیریت پرستاری از سال ۱۳۹۰ و به دنبال ایجاد بیمارستان های هیات امنایی کلید خورد.

دبیرکل خانه پرستار، از ایجاد بیمارستان های هیات امنایی به عنوان یک پروژه خزنده نام برد که به تدریج قصد تضعیف جایگاه مدیریت پرستاری را دارد.

وی ادامه داد: به دنبال پیاده سازی طرح بیمارستان های هیات امنایی و تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، انتظار می رفت شاهد ایجاد پست های متناظر معاونت پرستاری در دانشگاه ها و به تبع آن، در بیمارستان ها باشیم ولی برعکس شد و شاهد تنزل جایگاه پرستاری بوده ایم.

شریفی مقدم افزود: متاسفانه با ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، طوری جلوه دادند که جایگاه پرستاری ارتقاء یافته در حالی که در چارت تشکیلاتی بیمارستان های هیات امنایی، این جایگاه به شدت نزول کرد.

وی توضیح داد: در چارت ابتدایی بیمارستان های هیات امنایی شاهد یک رئیس و یک معاونت آموزشی و دو مدیر زیرمجموعه این معاونت بودیم که در چارت جدید، دو معاونت درمان و پشتیبانی تشکیل و مدیر پرستاری زیر نظر معاونت درمان قرار گرفت که در این حالت، سطح جایگاه مدیریت پرستاری به شدت تنزل پیدا کرد.

شریفی مقدم با اشاره به این اتفاق ناگوار در سال ۹۲ و عدم اعتراض مترون های بیمارستان به وضعیت ایجاد شده، گفت: در آن سال نه تنها معاونت وقت پرستاری وزارت بهداشت اقدام لازم را انجام نداد، بلکه باعث شدند با این طرح، جایگاه پرستاری روز به روز تضعیف شود.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: اعتقاد ما این است که می بایست متناظر معاونت پرستاری وزارت بهداشت، در دانشگاه ها ایجاد و باعث تقویت این جایگاه باشند.

وی افزود: معاونت پرستاری و مدیران پرستاری بیمارستان ها نباید فقط به فکر جایگاه خودشان باشند و باعث شوند جایگاه پرستاری تضعیف شود.

 
نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1397/02/10
0 }