القای برده داری پرستاران در بیمارستان های مستقل/ مجلس ورود کند

القای برده داری پرستاران در بیمارستان های مستقل/ مجلس ورود کند

 

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به ابلاغ آئین نامه نحوه اداره بخش های بیمارستان ها به صورت هیات عاملی گفت: این طرح برای پرستاران قانون برده داری را القا خواهد کرد بنابراین این حساسیت باید در سطح کلان مملکت و مجلس ایجاد شود که از اجرای این طرح هرچه سریعتر جلوگیری شود .

به گزارش پایکاه خبری پرستاران ایران به نقل از سازمان نظام پرستاری ، دکتر زینب فدایی با اشاره به ابلاغ آیئن نامه اداره بخش های بیمارستان ها به صورت هیات عاملی گفت: ابلاغیه هیات عاملی بیمارستان ها در پی سیاست های پزشک سالارانه وزارت بهداشت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اعضای این هیات که شامل رئیس بیمارستان ، نماینده رئیس موسس ، روسای بخش های همکار در طرح و دو نفر از اعضای پیراپزشکی و اداری به انتخاب رئیس بیمارستان اظهار داشت: تنها حضور مترون در این هیات کارساز نخواهد بود و  جایگاه مترون و سرپرستار تنزل خواهد یافت .

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان این که براساس یکی از بندهای موجود در این ابلاغیه در صورت مازاد نیرو اجازه ی تعدیل نیرو وجود دارد، تصریح کرد: بنابراین هر پرستار به جای مراقبت از 10 بیمار می بایست از 25 بیمار در شیفت کاری خود مراقبت نماید و بنابراین استانداردهای مراقبت کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به این که در این طرح بیشترین نفع عاید بیمارستان های خصوصی می شود ، افزود: این طرح برای پرستاران قانون برده داری را القا خواهد کرد بنابراین این حساسیت باید در سطح کلان مملکت و مجلس ایجاد شود که از اجرای این طرح هرچه سریعتر جلوگیری شود .

فدایی در پایان خاطر نشان کرد:این طرح بسیار خطرناک بوده و به نفع یک عده خاص است و تجربه نشان داده که این گونه قوانین باعث افت کیفیت خدمات ، افت استانداردها و آسیب به جامعه و بیماران خواهد شد.

نویسنده : ادمین 2 پرستار
تاریخ ایجاد : 1397/02/09
0 }