نامه ی سرگشاده به قوه ی قضاییه

نامه ی سرگشاده به قوه ی قضاییه

نامه ی سر گشاده به رییس قوه ی قضاییه

حضرت آیت الله سید ابراهیم رییسی (دامت برکاته )

ریاست محترم قوه ی قضاییه

با عرض سلام و احترام

از روزی که حضرت عالی سکان قوه ی قضاییه را به دست گرفتید و با اقداماتی که در این سمت که امانت الهی و جایگاه انبیا در دست شماست آغاز کردید بارقه های امید در دل کل مردم زنده شد ، گر چه بنا به تجربیات تلخ گذشته عده ای این اقدامات را مقطعی می دانستند ومی دانند ولی اکثریت مردم امیدهایشان به بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی  احیا شد .

از همان زمان بنده به عنوان یک فرد دغدغه مند بارها مکتوبات و مرقوماتی خدمت حضرت عالی در مورد مشکلات خاص حوزه ی سلامت بخصوص بخش پرستاری ارسال داشته ام اما با توجه به جلسه ی 28 فروردین با نمایندگان پرستاری و اظهرات حکیمانه ی حضرت عالی مطالبی را خدمت تان تقدیم می کنم :

در ابتدا بسیار سپاسگزارم که اینقدر دقیق و موشکافانه به مسایل حوزه ی پرستاری وقوف دارید اما مشکلی که در تمام دستگاههای اجرایی وجود دارد قانون گریزی و عدم تنبیه مسئولان قانون گریز است که در نظام سلامت اعم وزارت بهداشت ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و بخشهای نیمه دولتی و  خصوصی و ... در حق جامعه ی پرستاری نمود بیشتری دارد .

یک بررسی اجمالی در پرونده های سالهای اخیر دیوان عدالت اداری به روشنی آماری از قانون گریزان دستگاههای اجرایی را به دست می دهد و متاسفانه در احکام محکومیت فقط برای شاکی احقاق حق صادر می شود و برای متخلفین هیچ رایی دیده نمی شود .

لذا برای جلوگیری از تکرار مکرر قانون گریزی و بی توجهی به قانون در دستگاههای اجرایی خواهش می کنم کار ریشه ای انجام شود و مدیران قانون شکن را از سمتهایشان عزل فرمایید .

اگر چند مدیر متخلف که تخلفشان با احکام دیوان به وضوح اثبات شده است عزل شوند بی شک مدیران دیگر رو به قوانین آورده و هرگز قوانین یا بخشنامه ها را داخل کشوها برای خاک خوردن نمی اندازند .

البته لازم به توضیح است که بیش از 99 درصد کارکنان به خاطر نگرانی از آینده ی شغلیشان و مانایی مدیران مورد شکایت جرات دادخواهی ندارند و اغلب هم شاکیان اندک مورد تهدید و عزل و ... قرار می گیرند .

پیشنهاد می کنم سامانه ای ایجاد فرمایید که در آن امکان ثبت موارد نقض قانون توسط کارکنان بدون ارجاع نام شاکی به طرف شکایت وجود داشته باشد و مشخصات حقیقی شاکی در نزد شما محفوظ باشد . گر چه هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور چنین وظیفه ای دارد ولی این سازمان آرایی برای عزل مسئول قانون گریز نداشته و اصولا شکایات را به دیوان عدالت ارجاع می کند که مشکلات پیش گفت را دارد .

اگر راهکاری باشد که میز مدیران متخلف وقانون گریز را با اثبات قانون شکنی لرزان کند خود به خود مدیران در پستوهای بایگانیها دنبال بخشنامه و قوانین اجرا نشده می روند و دیوان عدالت بسیار خلوت خواهد بود .

همچنین روند رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و حدود دو سال است که در موارد بسیاری می تواند به از هم پاشیدگی یک خانواده یا زندگی یک فرد بیانجامد و پس از 2 سال رای صادره دردی از وی درمان نکند .

متاسفانه در یک دستگاه اگر هزاران نفر ذی حق یک قانون اجرا نشده باشند اگر یک یا چند نفر شکایت کنند ورای بگیرند قانون فقط در حق آنها اجرا می شود و مدیر متخلف آنقدر از جایگاهش مطمئن است که حتی پس از محکومیت هم حاضر به اجرای قانون نمی شود و سایر کارکنان نیز باید نفر به نفر شکایت کنند . حتی اگر رای وحدت رویه با درخواست فردی صادر شود باز باید نفر به نفر شکایت کنند و ... 

بی شک همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و نظارت بر اجرای قوانین بی شبهه می تواند با افزایش رضایتمندی کارکنان کیفیت ارائه ی خدمات را بهبود ببخشد .

جامعه ی پرستاری قوانین اجرا نشده ی بسیاری دارد اما عدم تنبیه مدیرانی که قوانین را اجرا نمی کنند این روند را همچنان پایدار خواهد کرد . ، شمول مزایای مشاغل سخت در سال 68 ، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 86 ، قانون ارتقائ بهره وری در سال 88 با تاکید مجدد بر دو قانون پیشگفت تصویب شده اند که فقط یک بند از قانون ارتقائ بهره وری از مهر 91  به طور ناقص اجرایی شده است .

بی شک با ورود سازمان بازرسی که شک ندارم شکایتهای بسیاری پیشتر از جامعه ی پرستاری دریافت کرده و در جریان گکامل این مسائل هست و خود بنده چندین شکایت با مستندات تحویل داده ام گرهی از پرستاری باز نخواهد شد مگر اینکه حضرت عالی شخصا نماینده ای تعیین فرمایید تا مراحل را به حضرت عالی و جامعه ی پرستاری گزارش کند و مدیران متخلف نیز تنبیهی در خور دریافت کنند.

بحث پرستاری بسیار طولانی است  ، واین گفته ها مشت نمونه ی خروار بود که امیدواریم به اصلاح و اجرا با همت شما برسند . 

با تشکر مجدد از محضر عالی بابت دغدغه های جاریتان از خداوند متعال  موفقیت و بهروزی برایتان آرزومندم .

محمود عمیدی - پرستار

29فروردین 99 

نویسنده : محمود عمیدی
تاریخ ایجاد : 1399/01/29
0