قاصدک ، شاپرک یا ....ظلم سیستمی

قاصدک ، شاپرک یا  ....ظلم سیستمی

 

این روزها بحث داغ اصلاح قاصدک توسط ریییس کل نظام پرستاری راه افتاده که جای تامل دارد .ایجاد این بحث و تعیین هدف اصلی از زیرکی و البته فریبکاری افراد نشات می گیرد .

بحث پرستاری کلمه ی قاصدک و ... نیست بلکه بحث پرستاری ظلم سیستمی جاری در نظام سلامت است . در واقع خواسته ی جامعه ی پرستاری موارد زیر است حالا اسمش هر چه می خواهد باشد :

  1. پرداخت به روز مطالبات از جمله اضافه کار و کارانه
  2.  شفاف بودن نحوه ی محاسبه ی اضافه کاری و کارنه و میزان آن و پرداخت جداگانه ی آنها
  3. از بین بردن اختلاف پرداخت چند صد برابری بین کارکنان مختلفق نظام سلامت و اجرای عدالت در پرداختها

قطعا کلمه ی قاصدک نیست که این ظلم را ایجاد کرده است بلکه سیستم محاسبه ی پرداختهاست که این معضل را ایجاد کرده است . در خیلی از دانشگاهها مبالغ واریزی به اسم کارانه حتی به اندئازه ی مبلغ اضافه کاری نیست و البته همکاران محترم ما می توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به دریافت مبلغ اضافه کاریشان اقدام کنند .

اما موضوع عجیب اصرار مداوم رییس کل نظام پرستاری به حذف قاصدک است در حالیکه در سالهای اعتراض به نحوه ی محاسبه ی کارانه که از همان ریشه مشکل دارد چرا که 60 % را به یک نفر و 24% را به کل بقیه اختصاص دادن واقعا ظالمانه است ، ایشان در شهرهای مختلف مشغول توجیح همکاران معترض بودند که قاصدک خوب است و ...

حالا هم مدام حرف از قاصدک و مخالفتشان با آن می زنند و تمام حواس پرستاریرا به قاصدک منعطف کرده اند در حالیکه مشکل پرستاری فراتر از این حرفهاست و در واقع پرستاران با شکل انجام کار مشکل دارند و خود نظام نوین هم بسیار ظالمانه بوده و هست و بازگشت به آن مورد اقبال پرستاری نیست بلکه پرستاری فارغ از هر اسمی که رویش بگذارند ، خواهان یک نظام محاسبه و پرداخت است که اولا عادلانه باشد و دوما پرداختها به روز و بعد هم کاملا شفاف و مشخص باشد .

در حالیکه دستورالعمل جدیدی از اول آذر به دانشگاهها ابلاغ شده که در آن تمام خدمات پرستاری را برای پزشکان محاسبه کرده ، رییس کل نظام پرستاری اهدافش را اصلاح قاصدک و اعتبار بخشی اعلام کرده است اهدافی که وقتی در معاونت پرستاری حضور داشت به راحتی قابل اجرا بود ولی  ایشان ....

در هر حال سکوت بی معنای معاونت پرستاری و نظام پرستاری در قبال ابلاغ دستورالعمل جدید و اعلام اینکه تعرفه های پرستاری قابل اجرا نیست در حالیکه برای پزشکان راههای درآمدی جدیدی در همین فی فور سرویس طراحی می شود و هتلینگ  و معرفی بیمار به بیمارستان و واسطه گی در خرید تجهیزات و ... را هم می برند جزو کارکرد پزشک ....واقعا عجیب است .

در هر حال مشکل پرستاری سیستم محاسبه و پرداخت است که باید اصلاح شود و هر گونه مسامحه و کوتاهی در این مسیر از طرف مسئولان صنفی و اجرایی پرستاریبه هیچ عنوان پذیرفته نیست .

مشغول کردن پرستاران به لغت (قاصدک ) و ابلاغ یک دستورالعمل کاملا ظالمانه و نادیده گرفتن پرستاری که با سکوت سنگین و بی معنای تشکلهای پرستاری همراه شده است به نظر می رسد در راستای همان مدیریت به مرگ و خاموشی کشیدن مطالبه گری و عدالت خواهی در پرستاری با دادن چند امتیاز از خود پرستاری به برخی افراد که ماموریت ساکت کردن پرستاری را دارند باشد.

اگر به انتصابات اخیر انجام شده در نظام پرستاری توجه کنیم در واقع نظام پرستاری به یک سازمان پروازی تبدیل شده است و تمام افراد حاضر در آن افرادی ساز کار و نان به نرخ لحظه خور و منفعت طلب هستند که دیری نگذشته با اعلام اهداف واهی برای نظام پرستاری دستشان رو شده است .

این ماجرا ادامه دارد ....

محمود عمیدی -9 آذر 98

نویسنده : محمود عمیدی
تاریخ ایجاد : 1398/09/09
0