قاصدک جدید ، ظلم 100 برابری

قاصدک جدید ، ظلم 100 برابری

 

حدودیک ماه پیش  یکی از همکاران آیین نامه ی اخیر وزارت بهداشت در مورد نحوه ی محاسبه و پرداخت کارانه ی پزشکان و غیر پزشکان دارای تعرفه را برایم فرستاد و در کمال تعجب آن را خواندم و از سکوت عجیب سازمان نظام پرستاری و پیش از سازمان از سکوت معاونت پرستاری بهت زده شدم.

خودتان به مواردی که از آیین نامه استخراج کرده ام توجه بفرمایید:

 1. جزئ حرفه ای : ﺟﺰء حرﻓه اي، نشاندﻫﻨده تلاش، مهارت و ریسک اراﺋه ﺧدمت براي ﺗیم اراﺋه دﻫﻨده ﺧدمت است.
 2. کسورات بیمه ای باید از جزئ حرفه ای پزشکان کسر شود
 3. جزئ حرفه ای شامل 100% ویزیت درمانگاهها و ... ، 100% حقوق حاصل از طرح ماندگاری پزشکان، 30% هتلینگ در بخشهای آی سی یو ،3% از محل فروش دارو و تجهیزات و ... برای داروسازن و 100% عملکرد داروسازان در مراکز ،
 4.  حقوق پزشکان (طبق حکم کارگزینی )، بخش ثابت حق ماندگاری ، حق الزحمه ی آنکالی و مقیمی ، حق محرومیت از مطب ، حق تمام وقتی و همچنین اقداماتی که خارج از مرکز و در پیگیری روند درمان بیمار انجام می شود مبالغی است که خارج از جزئ حرفه ای به پزشکان پرداخت می گردد
 5. انتخاب مدیر کلینیک ویژه ی مستقل که بخشی از موسسه است توسط پزشکان شاغل در آن کلینیک انجام می شود .(فصل 5)
 6. در ترکیب شورای برنامه ریز و نظارت بر توزیع منابع اختصاصی ، دبیر خانه ی شورا ، کارگروه توزیع درآمد اختصاصی و هیات اجرایی از معاون پرستاری تا مدیر پرستاری بیمارستان حضور دارند .
 7. از 1/9/98 ابلاغ و لازم الاجراست .
 8. سقف ریالی قابل پرداخت در مجموع 60% کارکرد مشمولین این آیین نامه می باشد.
 9. در مراکز سوخنتگی و ... سهم پزشکان به سقف 65% افزایش می یابد .(5% از سهم موسسه تامین می شود )
 10. مبنای محاسبه ی این مبالغ 90% درآمد حاصل از جزئ حرفه ای پزشکان خواهد بود .
 11.  درمواردی که خود پزشک مستقیما اقداماتی را انجام دهد 100% آن به حساب کارکرد پزشک منظور خواهد شد .
 12. اگر پروسیجرها فقط با اطلاع پزشکی انجام شود 50% درآمد حاصله جزو کارکرد پزشک منظور خواهد شد .
 13. در صورت انجام پروسیجر توسط دستیار در حضور پزشک هیات علمی انجام شود 100% درآمد حاصله جزو عملکرد وی خواهد بود.
 14. در مورد تفسیر اقدامات تشخیصی توسط خود اتند 100% درآمد حاصله و در صورت انجام توسط دستیار 50% جزو عملکرد وی خواهد بود .
 15. در صورت انجام زایمان طبیعی توسط خود متخصص 100% و در صورت انجام توسط فرد دیگر و در حضور متخصص 80% و در صورت انجام در غیاب وی 50%  درآمد حاصله جزو کارکرد وی خواهد بود .
 16. در مورد آزمایشات تشخیص طبی 30% و در مناطق محروم تا 70%  و در مورد آزمایشات پاتولوژی وژنتیکی 100% درآمد حاصله جزو کارکرد پزشک خواهد بود .
 17. در مورد رادیولوژی اگز تفسیر توسط خود پزشک انجام شود 50 تا 70 % و در صورت انجام توسط افراد دیگر 30% جزو کارکرد وی محاسبه خواهد شد
 18. در دیالیز صفاقی 100% و در همودیالیز و شیمی درمانی  در مراکز استانی 30% و در مناطق محروم 50 تا 70% جزو کارکرد پزشکان خواهد بود .
 19. در مورد سونداژ وسرم تراپی و تزریقات و .... 10 تا 20 % جزو کارکرد پزشک لحاظ می گردد.
 20. در صورتی که پزشکی با مرکزی رابطه ی کاری نداشته باشد و بیماری را به آن مرکز معرفی کند طبق ماده ی 30 از 60% به عنوان عملکرد برخوردار خواهد بود .
 21. تعیین سهم غیر پزشکان و موسسسه از ماده ی 30 آیین نامه به عهده ی کارگروه است
 22.  سهم پزشکان متخصص و فلوشیپ و ....بر اساس تمام وقتی و هیات علمی بودن بر مبنای میزان کارکرد از 30 تا 70 % خواهد بود.(طبق جدول 2 ماده ی 24 آیین نامه )
 23. دریافتی پزشکان عمومی، دندان پزشکان و داروسازان  از کل عملکرد ماهشان بر اساس تمام وقتی وغیر تمام وقتی و بر مبنای میزان ریالی کارکرد از 30 تا70% خواهد بود . این مبلغ در مناطق محروم تا 10% قابل افزایش خواهد بود .
 24. طبق ماده ی 25 ،30% حاصل از هتلینگ خارج از جدول 2 ماده ی 24 به پزشکان مربوطه پرداخت خواهد شد .
 25. پزشکان مقیم بخشهای مشمول 30% هتلینگ باید مداوم در بخش حاضر باشند .
 26. طبق ماده ی 26 اعمال جراحی پیوند قرنیه ، کلیه ، کبد ، روده ، اندامها ریه، قلب وپانکراس  و مغز استخوان خارج از جدول 2 ماده ی 24 محاسبه و پرداخت می گردد
 27. در صورت تامین تجهیزات توسط پزشک خارج از ماده ی 24 طبق همین آیین نامه و بر اساس توافق موسسه با پزشک سهم پزشک محاسبه و پرداخت خواهد شد .
 28. مبلغ قابل پرداخت نهایی از فرمول زیر محاسبه می شود:

=M*Q  P که در آن P  مبلغ قابل پرداخت وM   کارکرد پزشک بر اساس جدول ماده ی 24 و Q   ضریب کیفی عملکرد است که  عددی بین صفر تا 100 است به نحوی که اگر امتیاز ارزیابی کیفی بر اساس فصل 6 از صفر تا 49 باشد ، 50% و اگر 50 تا 90 باشد بر اساس امتیاز مکتسبه از 50 تا 90 و اگر بالای 90 باشد 100 % خواهد بود .

29. در صورت کسب امتیاز کمتر از 50 در سه دوره باید موضوع با کارگروه گزارش شود تا در صورت لزوم قطع همکاری با پزشک مربوطه صورت گیرد .

30. سقف پرداختی پزشکان در کل نباید بیشتر از 60 میلیون تومان باشد ، مگر در مناطق محروم و با تایید شخص وزیر .

31. حقوق و مزایای ثابت ، بخش ثابت طرح ماندگاری ، حق مقیمی ، حق آنکالی ، و حقوق حاصل از خرید دارو و تجهیزات شامل محاسبه ی این سقفنمی شود (60 میلیون تومان در ماه )

32. طبق ماده ی 31 در کلینیکهای ویژه ی وابسته ، سهم پزشکان 80% و سهم غیر پزشکان 10% تعیین می شود . از پروسیجرهای اجرایی سهم پزشکان 60% و سهم کارکنان دیگر 27.5% است .

33. در فصل ششم دستورالعمل نکات جالبی از نحوه ی محاسبه ی ضریب کیفی و جداولی دیده می شود که قابل تامل است .

34. سهم دستیاران در ساعات غیر موظف 3% تعیین شده است (طبق ماده ی 37) که طبق ماده ی 39 این مبلغ به عنوان کمک هزینه بوده و حقی برا دستیاران ایجاد نمی کند .

35. فصل هشتم آیین نامه تعلق به غیر پزشکان زیر می باشد : ماما، فیزیو تراپ، اودیومتریست، اوپتومتریست،گفتاردرمان، کاردرمان ، و تغذیه  این کارکنان در صورت دریافت این مبالغ از لیسشت پرداخت مبتنی بر عملکرد غیر پزشکان خارج می شوند .

36. طبق ماده ی 42 این دستورالعمل از او.ل آبان قابل اجراست .

حالا یک نظر تحلیلی اجمالی می نویسم و بقیه را می گذارم برای بعد:

1- این آیین نامه در یک کانال خبری که به آقای صفری مدیر پرستاری دانشگاه تبریز و قائم مقام سازمان نظام پرستاری و عضو شورای عالی نظام پرستاری منتشر شده است .  واکنش این بزرگوار چه بوده است؟

2- معاون محترم پرستاری در شورای مرکزی و برنامه ریزی حضور داشته ، و به ظلمهایی که در حق پرستاری شده اعتراضی نکرده و هیچ واکنشی هم تاکنون از ایشان که نشان از حیات آن معاونت باشد مشاهده نشده است .

3- بدون شک سازمان نظام پرستار ی و در راس آن رییس کل سازمان و رییس شورای عالی از ابلاغ چنین دستور العملی اطلاع کامل دارند ، سکوت مطلقشان نشانه ی چیست ؟ 

4- بدون شک باز هم اولین فریاد اعتراض از خانه ی پرستار بلند خواهد شد ، تنها تشکلی که همیشه چشم بینای پرستاری بوده و همیشه مورد بی مهری قرار گرفته است  .

اما واقعا چگونه است که در این آیین نامه تمام اقدامات پرستاران از 50 تا 100% برای پزشکان لحاظ شده است؟

واقعا چرا پرستاری و پرستاران که عملکردشان در مراکز درمانی درآمد مستقیم ایجاد می کند در این دستورالعملها نادیده گرفته می شوند و هیچ صدایی هم از کسی جز خانه ی پرستار در ننمی آید ؟ 

آیا مهندسی سنگین انتخابات نظام پرستاری در راستای ساکت کردن اعتراضات و ایجاد همین جو سکوت نبوده است؟

این دستورالعمل که کاملا کاسبانه نوشته شده است آیا توسط دکتر نمکی مطالعه شده است ؟ دقت کنید که از هتلینگ بخشهای آی سی یو که هتلینگشان گران است سهمی برای خود برداشته اند، یعنی بستری بیشتر پول بیشتر !!!!

پرداختن پول بابت خرید دارو تجهیزات به پزشک در حالی که مداخله ی کلیه ی کارکنان در این امور تخلف و گاهی جرم است چه معنایی دارد؟ جالب است که در همین چند ماه برخی پرستاران را به خاطر کار در این زمینه جابجا و ... کرده اند ولی برای پزشکان درصد هم تعیین کرده اند !!1 تجارت با بیماری مردم یعنی همین ...

پرداختن پول به پزشکی که بیماری را به بیمارستانی معرفی کرده واقعا چه معنایی دارد؟

مگر بیمارستانها مراکز تجاری هستند و دنبال جذب مشتری ؟ تجارتی با بیمار شدن مردم و بیمارتر کردن مردم.....مردمی که کمترین آگاهی را از حقوق خود در زمینه ی بهداشت ندارند ....

در این باره بیشتر خواهیم نوشت .....

محمود عمیدی - 7 آذر 98 

نویسنده : محمود عمیدی
تاریخ ایجاد : 1398/09/08
0